Optiot

Binäärioptiot perustuvat hyödykkeen hintaspekulaatioon (esimerkiksi finanssimarkkinoilla oleva tuote kuten Volvo-osakkeet, kulta tai Euro) eli nouseeko vai laskeeko hyödykkeen arvo tietyllä aikavälillä. Tässä spekuloidaan vain sillä, nouseeko vai laskeeko kyseinen tuote arvoltaan, ei lopullista hintaa. Joka on läksynsä lukenut ja jolla on hyvä tunne kaupankäyntiin binäärioptioilla, voi ansaita erittäin hyvin.

Nimi binääri johtuu siitä, että lopputuloksena on vain kaksi mahdollisuutta, joko olet oikeassa tai väärässä. Tätä kutsutaan myös kaikki tai ei mitään, tai yli/ali optioiksi. Tämä mahdollistaa sen, että jo sijoittaessasi tiedät, kuinka paljon voit voittaa tai mahdollisesti hävitä. Binäärioptioilla voit siis tavallaan ohjata ottamaasi riskiä.

MATALAMPI RISKI

Kaupankäyntiin binäärioptioilla sisältyy useimmiten pienempi riski kuin muuhun valuuttakauppaan. Suurin ero on, että et osta hyödykettä, vaan spekuloit niiden liikkeillä, eli nouseeko vai laskeeko osakkeen tai valuutan arvo tietyllä aikavälillä. Tavallisia aikavälejä ovat kaikki 30 sekunnista pörssin sulkeutumiseen illalla. Merkittävää on, että päätät mitkä aikakehykset sopivat sinulle parhaiten ja jos jaksat odottaa, ehkäpä pitkä aikaväli sopii sinulle parhaiten.

Vaikka osakkeen arvo alenisi voit spekuloimalla binääriosakeoptioilla tehdä voittoa, jos olet arvioinut oikein osakkeen hinnan alenemisen. Binäärioptio voi myös tuottaa suuren voiton pienellä sijoituksella.

Finanssikaupankäynti ja markkinatietous

Kaupankäynti binäärioptioilla luokitellaan finanssikaupaksi. Binäärioptioilla voit käydä kauppaa monella alalla. On olemassa jopa 180 hyödykettä, joilla voit käydä kauppaa. Voit tehdä montaa liiketoimintaa samanaikaisesti, jos haluat käydä kauppaa eri hyödykkeillä.

Mitä enemmän opit, sitä paremmin ymmärrät markkinoita ja voit ennustaa niiden nousuja ja laskuja. On tärkeää ymmärtää kuinka markkinat toimivat ja mitkä ovat jatkuvien liikkeiden taustatekijät. On olemassa paljon materiaalia kuinka sijoittaa ja ajatella strategisesti binäärioptio-kaupassa, mutta sen, joka haluaa tehdä rahaa, tulee pysytellä ajan hermolla eri uutiskanavia ja tietovirtaa seuraamalla.

Esimerkiksi sateet maatalousvyöhykkeillä voivat vaikuttaa maataloustuotteiden, kuten kahvin hintaan, kun taas poliittiset levottomuudet öljyä tuottavilla alueilla voivat vaikuttaa öljyn hintaan. Sen lisäksi suuret taloudelliset tiedotteet ja raportit, joita julkaistaan säännöllisesti, esimerkiksi korkeaa työttömyyttä koskevat vaikuttavat kyseisen maan talouteen ja sen valuutan arvoon. Jopa uusi tuote Applelta tai Samsungilta voivat vaikuttaa osakekursseihin.

shutterstock_457502656

Erilaisia binäärioptioita

Klassiset binäärioptiot

Klassiset binäärioptiot ovat optioita, joissa on tarkoituksena arvioida kyseenä olevan hyödykkeen arvon nousu tai lasku sovitulla aikavälillä. Aikakehys vaihtelee tavallisesti yhden päivän ja yhden kuukauden välillä.

Lyhyen aikavälin binäärioptiot

Nämä optiot toimivat aivan kuten tavalliset binäärioptiot mutta niillä on lyhyempi aikakehys. Tavallisin on 60 sekuntia, mutta jotkut meklarit tarjoavat jopa 15 sekunnin aikavälejä.

One Touch Optiot

Ostaessasi one touch option ennustat meneekö kyseenä olevan hyödykkeen arvo yli tai ali ennalta määrätyn arvon määrätyllä aikavälillä. Jos hyödykkeen arvo saavuttaa rajan aikavälin sisällä, tulet ansaitsemaan rahaa.

Intervallioptiot

Näiden optioiden kauppa perustuu siihen, että pysyykö kyseenä olevan hyödykkeen arvo annetun alueen sisä- tai ulkopuolella, kun annettu aikaväli loppuu. Jos ennustat oikein, tienaat, muuten häviät panoksesi.

Ladder-optiot

Tässä voit investoida eri hintatasoilla, jotka ovat porrasmaisesti yhtä kaukana toisistaan. Binäärioptioporras kertoo kuinka hyödykkeen hinnan tulisi kehittyä tietyllä ajanjaksolla.

CDF

Contract for Difference = CFD. Suoraan käännettynä CFD tarkoittaa sopimusta erosta. Sijoittaessasi CFD:n käyt siis kauppaa kyseenä olevan hyödykkeen hinnasta omistamatta kuitenkaan itse hyödykettä. Voit käydä kauppaa esim. öljyllä, kullalla tai valuutoilla kuitenkaan omistamatta kyseisiä hyödykkeitä. Useimmat CFD:t eivät ole sidottuja aikaan, vaan investoija itse päättää koska sulkea kauppa.

CFD :n etu verrattuna muihin finanssi-instrumentteihin on hinnoittelun yksinkertaisuus. CFD kuvastaa kyseenä olevan hyödykkeen hintaa, joka käytännössä tarkoittaa niiden olevan samanhintaisia. Hinta voi kuitenkin vaihdella CFD ja pohjana olevan hyödykkeen välillä riippuen kaupankäynnin välineestä sekä CFD meklarista.

VIPUVAIKUTUS

Tehdessäsi CFD -kauppaa käytät niin kutsuttua turvavaatimusta. Turvavaatimus on prosenttimäärä, joka kertoo kuinka paljon position totaalisesta arvosta on varattuna sinun pääomallesi.

Olettakaamme, että haluat ostaa 1000 osaketta yhtiöstä, jossa yhden osakkeen hinta on 10 eur. Tavallisessa osakekaupassa ostat siis 1000 osaketta a 10 eur, eli sinulla tulee olla 10 000 eur tililläsi. Jos oletetaan, että turvavaatimus yhtiön CFD:lle on 10%, tarkoittaa tämä sinun käyttävän 1000 eur (10000 *10%) pääomastasi sijoittaaksesi 10 000 eur.

Turvavaatimus sallii sinun sijoittavan enemmän markkinoille, kuin mitä on tilisi arvo ja siten luoda vivun, jota myös vipuvaikutukseksi kutsutaan

FX Trading

Tässä spekuloidaan saavatko markkinatapahtumat valuuttaparien välisen kurssin nousemaan vai laskemaan.

Valuuttakauppa on maailman suurin finanssialan kauppa, paljon suurempi kuin osake- tai arvopaperikauppa. Forex-markkinoilla käydään kauppaa ns. valuuttapareilla, kuten EUR/USD ja siinä seurataan valuuttojen suhteellista arvoa toisiinsa nähden.

Perusvaluutta, kuten yläpuolella euro, on vasemmalla puolella parissa. Sen vastavaluutta, tässä tapauksessa dollari, on oikealla. Pari EUR/USD tarkoittaa siis paljonko maksaa euro dollareissa Jos EUR/USD arvo nousee se tarkoittaa euron vahvistuvan dollariin nähden. Jos parin arvo putoaa, putoaa myös euron arvo dollariin nähden.